Terapi

Der er mange grunde til, at gå i terapi.
Terapi kan være en mulighed, hvis man over længere tid har haft personlige problemstillinger, som ikke lader sig løse med de metoder og forståelser, man normalt har til rådighed.

Sammen kan vi undersøge, hvad der kan tænkes at ligge bag vanskelighederne, og du kan få støtte til at finde den måde at forstå problemet på, som giver bedst mening for dig. Derved får man oftest det bedste udgangspunkt for at finde løsningsmodeller, der er virksomme i ens liv.

Terapi kan også være en mulighed, hvis man ønsker ’at forstå sig selv bedre’, og få en større bevidsthed om, hvorfor man tænker, føler og handler, som man gør. At blive mere bevidst om sig selv kan føre til forandringer, hvor gamle mønstre lægges til side og nye udvikles. En forbedret psykisk trivsel er det forventelige resultat af en personlig udviklingsproces, hvor både tilværelsen som sådan og ens eget personlige liv sættes ind i et nyt og mere meningsfuldt perspektiv.

Der er ikke noget, som er for småt at tage op i terapi. Når vi mødes vil vi forsøge at lægge en slags køreplan for, hvad du ønsker at arbejde med.

Afhængig af dine behov kan terapien være kortvarig, længerevarende eller eventuelt på ad hoc basis, når vi først har lært hinanden at kende.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak uanset problemstillingens karakter.