Supervision til plejefamilier

Arbejder og lever du som plejefamilie er supervision ofte en nødvendighed. Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner imødekommer plejefamiliers behov for supervision, og området undergår store forandringer jævnligt.

Nogle plejefamilier får bevilget psykologisk supervision ad hoc, – andre får supervision bevilget løbende på baggrund af sagens behandlingskrævende karakter. Nogle vælger at betale selv.

Har du fået bevilget et supervisionsforløb, vil det være relevant at vi drøfter dine behov og forventninger i forhold til det antal timer, der er til rådighed. Vi vil undersøge i fællesskab, hvad der er vigtigst at have fokus på at få hjælp til og lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt udnytter ressourcerne.

Ofte er arbejdsvilkårene så problematiske at det ikke ’kun’ drejer sig om den faglige forståelse af problemstillingerne, men også om en følelsesmæssig overbelastning af den pågældende plejefamilies medlemmer. Det vil vi efter bedste formåen forsøge at tage vare på også.

Det kan være både konstruktivt og nødvendigt at mødes med plejebarnets sagsbehandler for at drøfte såvel barnets trivsel i plejefamilien, som de bekymringer man har på barnets vegne som plejefamilie. Jeg deltager gerne og ønsker i det hele taget et bredt og positivt samarbejde til gavn for det anbragte barn og for plejefamilien. Præmisserne for min deltagelse taler vi naturligvis om.