Supervision til familieplejekuratorer

– er underlagt de samme betragtninger som for gruppesupervision (læs evt. under fanen for gruppesupervision).

Der kan både tages individuelle problemstillinger op og problemstillinger, der handler om specifikke sagsforløb, og det tilstræbes at der i begge tilfælde bliver plads til at se problemstillingerne fra begge synsvinkler.