Individuel supervision

Den individuelle supervision vil forsøge at imødekomme, hvordan den enkelte formulerer sine behov for supervision, sine problemstillinger og den eventuelle belastning vedkommende oplever at være i.

I den individuelle supervision bevæger vi os frem og tilbage over grænsen mellem personligt og privat, men hele tiden med dét for øje at forholde os til de udfordringer som findes på arbejdspladsen for den enkelte. Vi inddrager også forståelser af den virksomhed eller organisation den enkelte er ansat i.

Også i den individuelle supervision vil der blive lagt væk på en respekt- og omsorgsfuld måde at være sammen på uden dermed at tabe nuanceringen af syne.