Gruppesupervision

I supervision for tværfagligt sammensatte grupper kan målet være at få fokus på en personlig problemstilling for den enkelte medarbejder. Supervisor og supervisand undersøger sammen, hvordan man kan forstå problemstillingen, og efterfølgende medvirker gruppen som en slags reflekterende team og byder efter tur ind med deres forståelse af problemet.

Supervisionen kan også have som mål at forstå problemstillingen mere overordnet – her kan vi f.eks. forsøge at sætte spørgsmålene ind i en teoretisk referenceramme eller vi kan forsøge at udvikle nye eller anderledes handlemuligheder for gruppen og/eller den enkelte.

’Supervisionsrummet’ – det vil sige de rammer vi i fællesskab lægger for måden vi taler og forholder os til hinanden på mens supervisionen foregår – skal være trygt, fortroligt og gerne udviklende.

Tavshedspligten er afgørende ligesom et stabilt fremmøde er befordrende for oplevelsen af, at supervision kan bidrage positivt til at fremme trivsel og faglig kvalitet på arbejdspladsen.