Supervision

– er overordnet set et begreb, som i dag dækker bredt og favner mange forskellige teoretiske og praktiske tilgange.
Min tilgang er overvejende præget af en overbevisning om, at hvis den enkelte supervisionsdeltager (supervisand) får mulighed for at se sin problemstilling reflekteret fra mange forskellige vinkler, såvel fagligt som personligt, vil vedkommende sættes i stand til at vælge nye veje til at forstå sin problemstilling og hermed også nye eller anderledes løsninger.

Forståelsen inddrager begreber som overføring og modoverføring, men vil i alt væsentligt tage udgangspunkt i den enkeltes forståelse af sin arbejdsvirkelighed teoretisk såvel som praktisk.

Supervisionen kan foregå såvel i gruppe som individuelt.
Jeg superviserer fortrinsvis tværfagligt sammensatte personalegrupper, og supervisionen tager enten udgangspunkt i gruppens trivsel og samarbejde eller i det sagsspecifikke.
Efter aftale kan begge vinkler inddrages.
Individuel supervision aftales med den enkelte, hvor fokus kan være personlig, faglig udvikling, ledelsesproblematikker og krisepsykologisk bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede, traumatiske hændelser.

Jeg har gennem mange år arbejdet med supervision til plejeforældre og familieplejekuratorer.

Supervision foregår efter aftale – og enten på arbejdspladsen eller i supervisors klinik.