Sorg & krise

Ordet krise bruger vi om mangt og meget, og almindelige kriser – bumpene på livets landevej – klarer vi for det meste selv med gode menneskers nærvær og venskab. Sådan er det også med sorgen, – den hører med til livet, og vi skal alle igennem en eller flere sorger i vores livsforløb.

Heldigvis er det efterhånden blevet en selvfølgelighed at ofrene i akutte traumatiske kriser kan have behov for professionel bistand. Vi kender det fra de store, tragiske begivenheder, som vi læser om i medierne og måske også fra hændelser i vort eget liv, – de antager blot mindre dimensioner, men er lige så alvorlige for den enkelte.

Den professionelle hjælper kan bidrage med konkrete anvisninger og med at skabe overblik i det kaos, som er et kendetegn ved den akutte krise. Når krisen klinger af, vil det være tid til at bearbejde hændelsen på et nyt niveau.

Når vi sørger, kan sorgen være god og meningsfuld, men når den er det modsatte, og når sorgen er kompliceret både i sin baggrund og i sit forløb, kan der også være grund til at søge hjælp hos en udenfor stående professionel.

At være i sorg eller i krise – er to forskellige tilstande.

Krise udløser sorgreaktioner, mens sorg ikke nødvendigvis medfører krise.

Giv sorgen ord. Den sorg, der ikke taler, hvisker i det overfyldte hjerte og får det til at bryde sammen.
William Shakespeare

Sorg

Sorg udløses af forskellige former for tab, og er en møjsommelig, arbejdsom proces, hvis formål er at overvinde tabet og følelsesmæssigt tage afsked med dét, der var.

Almindeligt sorgarbejde er den proces, som læger såret i det ’jeg’, som blev rystet af en traumatisk hændelse i forbindelse med tabet.

Når vi sørger, bruger vi tanker, følelser – psykisk energi på af afknytte alle de levende tilknytninger, man havde til den eller det, der er mistet.

I forbindelse med sorg opstår alskens følelser, – men ofte tristhed, modløshed, sjælelig smerte, stor længsel og savn, – nogle gange lever de side om side og andre gange kommer de på kollisionskurs med andre følelser, hvor det kan være svært at rumme ambivalensen.

Det normale sorgforløb er en proces, hvor der sker en frigørelse fra fortiden gennem erkendelse af tabets betydning, – hvor nutiden genetableres med de nødvendige ændringer, – og hvor det opleves at fremtiden rummer nye muligheder.

Traumer og kriser

Traumer udløser stres og angst men ikke nødvendigvis kriser. Kun når sjælsrystelsen er tilstrækkelig voldsom, bliver angsten og den akutte stresstilstand så overvældende, at den ramte bliver tanke – og følelsesforvirret. Det kaldes for en KRISETILSTAND, og det karakteristiske træk er altså forvirring.

Man kan godt blive traumatisk ramt uden at gå i krise. Angsttilstanden viser sig så ved rastløshed, ængstelse, søvnløshed, men ikke mere end at man kan magte sin hverdag.

Det kan man ikke, hvis man er i krise.

At tage en beslutning om at starte i terapi med sin sorg eller den krise, som bliver ved med at besvære én, er en beslutning om at ville gøre det bedre for sig selv.

Sammen finder vi forskellige veje til at lindre smerten og uddybe forståelsen af alle de omvæltninger, man skal
igennem i sådan en proces.

”En krise er en tilstand hos et menneske – udløst af en ydre begivenhed, der af den pågældende tolkes som et tab – eller en trussel om tab – af noget fundamentalt for personen. Tilstanden er karakteriseret ved voldsomme, ofte modstridende følelser (dvs. følelses-oversvømmethed) og en manglende evne til at bruge sin sædvanlige problemløsningsevne (forvirring).”
Davidsen-Nielsen & Leick