Sandplay

Sandplayterapi er en psykoterapeutisk metode baseret på analytisk teori og erfaring. Her antages det, at der er en slags indre stræben efter helhed og en søgen efter afbalancering og heling i den menneskelige psyke, – på samme måde som det ses efterfølgende når kroppen skades og såres.

”Det frie rum opstår i kraft den terapeutiske indstilling, når terapeuten helt er i stand til at acceptere barnet – således at terapeuten – som person – er lige så meget en del af det, der foregår i rummet, som barnet selv. Når et barn føler, at det ikke er alene hverken i sin nød eller i sin glæde, da vil det føle sig fri og beskyttet i alle sine udtryk.” Dora Kalff.

I 40´ernes London arbejdede den engelske børnelæge Margareth Lowenfeld med udvikling af leg på gulv og i sandkasser. Hun var for sin del inspireret af forfatteren H.G. Wells arbejde og hans bog ”Floorgames”, der beskrev børns leg med legetøj på gulvet.

Lowenfeld fik besøg fra Schweiz af Dora Kalff, som var elev af C. G. Jung. Han havde oplevet Lowenfeld på en international konference, hvor hun holdt et foredrag om sin metode ”World Technique”, og Jung opmuntrede Dora Kalff til at tage til London for at studere hos Lowenfeld.

Kalff tog hjem igen til Schweiz og udviklede den form for sandkassearbejde, der i dag er kendt som den oprindelige ’Sandplayterapi’.

I Kalffs og efterfølgeres udgave består et sandplayværksted af to sandkasser 50 x 70 cm, mange hundrede figurer og en rummelig, empatisk terapeut.

Dora Kalff inddrog Jungs teorier om psykens opbygning og funktion og tilføjede Erich Neumanns forståelse af symbolernes betydning i barnets psykologiske udvikling – såvel i leg som i drømme – til at udbygge analysearbejdet og tolkningerne af de konkrete sandkassebilleder.
Dora Kalff var analytiker og understregede vigtigheden af, at terapeuten var veluddannet, – mest af alt var det afgørende for hende, at terapeuten skaber et frit og beskyttet rum, hvor klienten kan udfolde sig kreativt

 

 

I arbejdet med sand, vand og figurer skabes efterhånden en række billeder i sandet som befordrer en løbende dialog mellem bevidste og ubevidste aspekter i psyken. Denne dialog menes for sin del at aktivere en proces, hvor heling og udvikling af personligheden kan være resultatet. I den analytiske psykologi lægges der vægt på ikke kun at løse sine problemer, men også at finde sig selv – at komme til sig selv og derved være mere i balance, når krav og behov fra den indre og ydre verden mødes.

Sandplayterapi er anvendelig til voksne og til børn fra ca. 4 år, og kan imødekomme behov for at arbejde kreativt, kropsligt/sansende, legende og mindre verbalt.
Samtidig kan Sandplayterapien via de symbolske udtryk i sandkasserne danne udgangspunkt for samtaler om aktuelle problemstillinger, der ikke tidligere var ord for.

Det afhænger helt af den enkelte om der skal ingen, få eller mange ord på den proces, der foregår i og omkring sandbillederne.

Sædvanligvis mødes vi i en samtale inden arbejdet ved sandkassen starter, – men det hænder, at rækkefølgen er omvendt.

Sandplayterapi praktiseres på flere forskellige måder herhjemme – og internationalt.

Der findes jungianske analytikere som tilbyder Sandplay, – og der findes psykoterapeuter og psykologer som med forskellig teoretisk baggrund er uddannede og trænede i Sandplayterapi med analytisk tilgang, ligesom der findes tilgange, hvor sandkassen bruges mere pædagogisk og/eller terapeutisk i en anden teoretisk forståelse.

Min tilgang til arbejdet med Sandplayterapien er dels baseret på en psykodynamisk og analytisk forståelse af mennesket og dets sjæleliv og dels på en 3½ årig efteruddannelse og træning i Sandplayterapi på Dansk Sandplay Institut, som til stadighed følges op med uddannelse og supervision.