Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1989 og har siden arbejdet med mit fag.

Jeg har været ansat som timelærer, – som psykolog på en kommunal familieinstitution (Klostermosegård), – på Familiecentret Vibygård og har gennem årene løbende haft en mindre privat praksis ved siden af (med terapi, supervision, foredrag og undervisning).

Mit liv som fuldtids privatpraktiserende startede i 2001, og her arbejder jeg med individuel terapi til børn og til voksne, supervision samt lejlighedsvis personaletræning og undervisning.
Siden 2012 har jeg varetaget ledelsen af  Dansk Sandplay Institut.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i ”Tab/traume relateret sorg-kriseterapi” hos Nini Leick og Marianne Davidsen Nielsen samt en 3½  årig efteruddannelse i ”Sandplay” fra Dansk Sandplay Institut. Jeg er internationalt certificeret Sandplayterapeut hos International Society for Sandplay Therapy, – en proces der tog 8 år.  Du kan læse mere om ISST.

I øvrigt er jeg optaget af relationen mellem forældre/børn, tilknytningens betydning, af drømme og visualisering, af begrebet ’det indre barn’, af eventyr og symbolforståelse samt en lang række tilgrænsende emner.

Jeg modtager kontinuerligt supervision såvel i gruppe som individuelt, og uddanner mig løbende inden for sandplaymetoden.

Jeg er autoriseret og medlem af Dansk Psykolog Forening.