Terapi for børn

Når man vælger at ens barn skal i terapi ligger der ofte mange forudgående overvejelser og bekymringer bag.

Børn udtrykker deres problemer på mange forskellige måder, – nogle meget konkret mens andre bærer på ordløse, uformulerede problemstillinger, som ikke er nået til bevidstheden. Mistrivsel på flere niveauer kan være et udtryk for disse smertefulde, indre oplevelser, og foruden de nærmeste voksnes observation og samspil med barnet kan der komme reaktioner fra daginstitution, skole og omgangskreds.

Det er vigtigt at vi – de voksne – har god kontakt med hinanden, således at I kan være trygge ved at overlade barnet i mine hænder.

En kontinuerlig kontakt undervejs i hele terapiforløbet er vigtig, – det kan ske ved korte meldinger fra Jer om forandringer, hændelser m.m. enten på sms eller e-mail, ligesom vi kan aftale at tale i telefon sammen.

I kender barnet fra alle dagligdags situationer, – og det er naturligvis her terapiens effekt skal vise sig.

Med jævne mellemrum vil der derfor være forældresamtaler uden barnet. Er der tale om et stort barn eller en ung kan vi også lave en slags familiesamtale, hvor den unge deltager.

Jeg samarbejder – efter jeres ønske – med relevante instanser.

Efter terapi kan barnets være træt, sultent og tørstigt – og det kan være en god ide, at tage lidt med til at stille behovene. I starten af et terapiforløb er det hensigtsmæssigt, at der ikke skal ske for meget efter terapitimen, – f.eks. at der er god tid til at følge barnets behov for nærhed – eller for at kunne være uforstyrret med sig selv.

Sandplayterapi er min foretrukne terapeutiske tilgang til terapi med børn, men der kan være anledning til også at bruge andre metoder.